Galanta » Domy Šoporňa » Rodinný dom »

Rodinný dom Šoporňa

Rodinný dom Šoporňa


30 240,00 EUR
168,00 EUR/m2

Kategória: Rodinný dom - Predaj

Lokalita: Galanta - Šoporňa
(Rodinný dom - Šoporňa)

Úžitková plocha: 181 m2

Rozloha pozemku: 1 149 m2

Dátum aktualizácie: 3.1.2018

Identifikačné číslo: PSO078/17

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

DRAŽBA: rodinný dom v obci Šoporňa, na ulici Mlynská 985, postavený na parcele č. 1534/1 a pozemky parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 1534/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 653 m2, parc. č. 1534/2, druh pozemku záhrady o výmere 330 m2, parc. č. 1534/3, druh pozemku záhrady o výmere 46 m2 a parc. č. 1534/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, evidované na liste vlastníctva č. 4946, k.ú. Šoporňa, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine. Rodinný dom: Ohodnocovaný rodinný dom súp. č. 985 je postavený na pozemku parc. č. 1534/1 v okrese Galanta, k.ú. Šoporňa. Podľa odborného odhadu bol objekt postavený v 40-tich rokoch a ide o jednopodlažný rodinný dom s čiastočným podpivničením. V roku 2016 bola prevedená čiastočná rekonštrukcia prednej časti domu a to výmena nových okien, veľkoplošná a keramická dlažba, kuchynská linka, rozvody elektriny, nové stierka, vstupné dvere. Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie. Dispozičné riešenie: 1.PP - pivnica 1.NP - obytná miestnosť, 3x izba, kuchyňa, komora, chodba, kúpeľňa spolu s WC, schodiskový priestor odkiaľ je vstup do pivnice a na povalu. Konštrukčné riešenie: Dom je založený na betónových základových pásoch bez izoláciou proti vlhkosti. Obvodové steny sú murované z plnej pálenej tehly hr. 45cm, priečky hr. 30cm. Stropy drevené s rovným podhľadom, povrchová úprava fasády vápenno cementová omietka, zastrešenie je sedlovou strechou s krytinou pálenej dvojdrážkovej škridle, klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu.. Povrchová úprava vnútorných stien vápenno-cementová omietka opatrená náterom, okná drevné, dvere hladké osadené v oceľových a drevených zárubniach. Podlaha v obývacej miestnosti veľkoplošná laminátová v kuchyni keramická dlažba v ostatných častiach domu podlaha z PVC a palubovka. Elektroinštalácia svetelná, vykurovanie lokálne na plyn 1x a elektrický ohrievač 1x. Ohrev teplej vody zabezpečuje bojlér osadený v kúpeľni. Ohodnocovaná nehnuteľnosť si vyžaduje okamžitú rekonštrukciu. V čase šetrenia sa využívala, len obývacia miestnosť s kuchyňou, ostatné izby neobývané. V roku 1990 bola prevedená prístavba kúpeľne spolu s WC. Vybavenie kuchyne: - nachádza sa tu kuchynský linka na báze dreva v dĺžke 2,80bm so zabudovanými spotrebičmi - plynový sporák, elektrická rúra, nerezové drez s pákovou batériou. Vybavenie kúpeľne: - nachádza sa tu smaltovaná vaňa obložená keramickým obkladom, umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod s nádržkou, keramický obklad stien do výšky 1,80m, podlaha z keramickej dlažby. Je to osadený bojlér na ohrev teplej vody. Vek stavby a opotrebenie: Vek stavby je stanovený odborným odhadom znalca a to rok 1940, z čoho vyplýva, že vek domu je 2017-1940 = 77 rokov. S ohľadom na konštrukčné vyhotovenie, životnosť objektu stanovujem na 100 rokov. Rodinný dom v čase šetrenia bol len čiastočne využívaný, vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu. Drobná stavba - sklad: Objekt v zlom a zanedbanom stave, určený na odstránenie. Pozemky: Ohodnocované pozemky parc.č. 1534/1 - 1534/4 sú umiestnené v zastavanom území obce s prístupom po verejnej asfaltovej komunikácii. Pozemky sú umiestnené v bočnej tichej uličke sú rovinaté a samostatne oplotená. Umiestnenie pozemkov korešponduje s nákresom v katastrálnej mape a evidenciou na LV. č. 4946. Na pozemku parc.č. 1534/1 je postavený rodinný dom súp.č. 985 a drobná stavba. Pozemky parc.č. 1534/2 - 1534/4 tvoria predzáhradku, dvor a záhradu. Okolitú zástavbu tvoria štandardné rodinné a bytové domy.Na susednom pozemku parc.č. 1534/7 je umiestnený stožiar s technologickou miestnosťou vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., vydávajúci jemný rušivý zvuka. Jednotkovú východiskovú hodnotu pozemkov stanovujem v zmysle Vyhlášky MSSR 492/2004 Z.z. a zmien v zmysle Vyhlášky MS SR 254/2010 Z.z. ako 70% hodnoty z východiskovej hodnoty mesta Trnava, nakoľko obec Šoporňa, okres Galanta je oblasť so zvýšeným záujmom o kúpu pozemkov na výstavbu a Trnava je mesto z ktorého zvýšený záujem vyplýva. Použila som povyšujúci faktor z dôvodu zvýšeného záujmu o kúpu pozemkov a aj ponižujúci faktor z dôvodu, že sa v tesnej blízkosti nachádzajú rušivo pôsobiace technologické zariadenia.

Kontaktovať makléra

 

Platiť sa oplatí s.r.o.

Košická 56, Bratislava
0232 Kliknite TU!

Maklér:

Sirota Pavel
02/3 Kliknite TU!